Chào mừng bạn đến với website Trung Học Cơ Sở Nam Từ Liêm

Giáo viên

Vũ Thị Thanh Thủy
Vũ Thị Thanh Thủy

Ngày sinh: 14/6/1967

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

 Lê Thu Hà
Lê Thu Hà

Ngày sinh: 11/8/1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Sinh học

Vị trí công tác: Giáo viên Sinh học

Đặng Thị Thu Hằng
Đặng Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 26/9/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Lê Thúy Ngọc
Lê Thúy Ngọc

Ngày sinh: 7/2/1972

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Sinh học

Vị trí công tác: Giáo viên Sinh học

Quách Thị Lộc
Quách Thị Lộc

Ngày sinh: 15/5/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Hóa học

Vị trí công tác: Giáo viên Hóa học

Nguyễn Thị Lệ Dung
Nguyễn Thị Lệ Dung

Ngày sinh: 28/11/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Hóa học; Cử nhân Ngoại ngữ

Vị trí công tác: Giáo viên Hóa học

Nguyễn Thị Thúy Hồng
Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ngày sinh: 8/12/1978

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Giáo viên Vật lý

Nguyễn Hồng Thúy
Nguyễn Hồng Thúy

Ngày sinh: 17/7/1979

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Thị Yến

Ngày sinh: 8/10/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Nguyễn Thị Tuyết Dung
Nguyễn Thị Tuyết Dung

Ngày sinh: 16/6/1981

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán; Tổ phó Tổ Tự nhiên

Nguyễn Thị Hồng Nhã
Nguyễn Thị Hồng Nhã

Ngày sinh: 10/8/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Giáo viên Toán; Tổng phụ trách Đội TNTP HCM

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương

Ngày sinh: 5/11/1989

Dân tộc: Kinh

Trình độ : Thạc sĩ Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán - Kỹ thuật CN; Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương

Ngày sinh: 7/5/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Tin học

Vị trí công tác: Giáo viên Tin học

Cao Thu Hằng
Cao Thu Hằng

Ngày sinh: 7/12/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Vật lý

Vị trí công tác: Giáo viên Vật lý

Mai Thị Hương
Mai Thị Hương

Ngày sinh: 15/1/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Ngô Thị Kim Dung
Ngô Thị Kim Dung

Ngày sinh: 2/1/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 6/5/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Sinh học

Vị trí công tác: Giáo viên Sinh học

Nguyễn Thị Bắc
Nguyễn Thị Bắc

Ngày sinh: 3/12/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Nguyễn Chính Tâm
Nguyễn Chính Tâm

Ngày sinh: 7/1/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán học

Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Phương Anh

Ngày sinh: 29/12/1997

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán học

Đinh Thị Thúy Hoàn
Đinh Thị Thúy Hoàn

Ngày sinh: 23/3/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Sinh học

Vị trí công tác: Giáo viên Sinh học

PHÒNG GD&ĐT QUẬN NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM
Địa chỉ: Khu đô thị mới Xuân Phương - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội