Điạ chỉ: Trường THCS Nam Từ Liêm

Hiệu trưởng

Hoàng Thị Yến
Hoàng Thị Yến

Ngày sinh: 26/2/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, ĐHSP Ngữ văn

Vị trí công tác: Bí thư chi bộ

Phó hiệu trưởng

Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn

Ngày sinh: 21/6/1971

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Tiến sĩ Quản lý Giáo dục, ĐHSP Toán _ Tiếng Anh

ĐHSP Toán _ Tiếng Anh