Thứ hai, 21/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 464

LỊCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nam Từ Liêm, ngày 18 tháng 11 năm 2016

                            

THÔNG BÁO

Trường THCS Nam Từ Liêm thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh và học sinh lịch kiểm tra học kì I (NH 2016-2017) như sau:

 

STT

Thời gian kiểm tra

 

Môn

Thứ/ngày

Buổi

Tiết TKB

 

1

 

Từ 28/11 đến 3/12/2016

Tin; Công nghệ; TD; Âm nhạc; Mỹ thuật;

Tiếng Anh nói (Lớp 6,7,8,9)

2

5/12

Thứ Hai

Sáng - Tiết 1

Sinh (Lớp 6,7,8,9)

3

6/12

Thứ Ba

Sáng - Tiết 1

Địa (Lớp 6,7,8,9)

4

7/12

ThứTư

Sáng - Tiết 1

Lý (Lớp 6,7,8,9)

5

8/12

Thứ Năm

Sáng - Tiết 1

GDCD (Lớp 6,7,8,9)

 

6

 

9/12

Thứ Sáu

Sáng

Lớp 8; 9

 

Ngữ Văn; Anh

Chiều

Lớp 6; 7

 

7

 

12/12

Thứ Hai

Sáng

Lớp 8; 9

 

Toán

Chiều

Lớp 6; 7

8

13/12

Thứ Ba

Sáng - Tiết 1

Hóa 8,9

9

14/12

ThứTư

Sáng - Tiết 1

Sử (Lớp 6,7,8,9)

                                                                                                                            

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     (đã kí)

 

 

                                                                              Hoàng Thị Yến

152